قرارگاه کرونای بسیج دانشجویی اصفهان منتشر کرد؛ جدول قیمت و فراوانی اقلام بهداشتی با شروع موج جدید کرونا/ گرانی کاذب اقلام بهداشتی
قرارگاه مقابله با کرونای بسیج دانشجویی استان اصفهان ضمن هشدار نسبت به گرانی اقلام بهداشتی در بازار با شروع موج جدید کرونا در اصفهان، قیمت و فراوانی این اقلام را منتشر کرد.
در نامه ای به رییس جمهور مطرح شد؛ درخواست تشکل های دانشجویی استان اصفهان برای تجدید نظر در تعیین حداقل دستمزد کارگران
تشکل های دانشجویی استان اصفهان در نامه ای به رییس جمهور خواستار تجدید نظر در تصمیم تعیین حداقل حقوق کارگران بر اساس قانون شدند.